Система виховної роботи школи

 

 

Виховна парадигма школи  спрямована на  створення умов для розвитку духовності зростаючої особистості на основі загальнолюдських і національних цінностей, надання допомоги в життєвому самовизначенні, громадянській і професійній компетентності та цілісній самореалізації.

Модель виховної системи школи  створено з урахуванням участі школи у  експерименті всеукраїнського рівня з реалізації програми "Нова українська школа у поступі до цінностей" (керівник програми Бех І.Д. – дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту проблем виховання НАПН України.)

Модель виховної системи

«Аватари гармонійної особистості» 

 Гасло виховної системи.

 Від гармонійного розвитку особистості до гармонійного розвитку держави.

         Мета виховної системи:

виховання гармонійної особистості, яка володіє сучасним мисленням на засадах базових соціальних цінностей суспільства, соціально-значущих якостей особистості, її компетентності і готовності до вияву відповідальної громадянської позиції і патріотизму.

 

Технологія впровадження  

Створена модель виховної системи передбачає роботу  щодо формування наступних образів – аватарів гармонійної особистості:

  • Патріотсамоідентефікує себе з українською нацією,  має сформовану мовленнєву культуру, готовий до участі в процесах державотворення, розбудови України.  
  • Іноватор володіє розвиненим критичним мисленням, може здобувати та опрацювати інформацію, приймати рішення.
  • Активпрагне саморозвитку,  може  генерувати ідеї, робити життєвий вибір.
  • Стоікздатен до самореалізації, відповідає за власне життя, вміє діяти в інтересах громади, держави, толерантний, милосердний.

Формування образів – аватарів відбувається на засадах компетентісного підходу, що  забезпечує можливість  гармонійного розвитку  дитини. Для кожного з аватарів  визначені  ціннісні ставлення та практичні здатності.

  

 

 

 

close