Вівторок, 11.12.2018, 13:52

Вітаю Вас Гість | RSS

 

Вчителі майбутніх першокласників 2019-2020 навчального року

  

Чернишова Ірина Володимирівна

Стаж роботи: 30 років

Категорія: вища, старший вчитель

За час роботи показала себе творчим досвідченим вчителем. Добре володіє методикою викладання всіх предметів у початкових класах. ЇЇ уроки завжди цікаві, добре продумані, насичені, з вдало підібраною наочністю.

Багато уваги приділяє розвитку мовлення учнів, їх мислення, творчих навичок, розвитку самостійної роботи. На уроці створює ігрову атмосферу, що розвиває інтерес до навчання учнів та їх активну роботу.

Вчитель має високий рівень загальної культури. Їй притаманні такі риси характеру: чуйність, чесність, вимогливість до себе та інших, наполегливість та зібраність у справах.

Вміє вчасно похвалити, пожурити та заохотити учнів. ЇЇ вихованці – показник організованості й незалежної поведінки.

 

Яценко Лариса Володимирівна

Стаж роботи: 29 років

Категорія: вища

Працюючи в школі, викладає у початкових класах всі предмети на високому методичному рівні. ЇЇ уроки завжди ґрунтовно продумані, цікаві, насичені доречною демонстрацією наочності та застосуванням різноманітного дидактичного матеріалу. Багато робить для різнобічного розвитку мовлення учнів, самостійності їхнього мислення та формування навичок творчої роботи. Пізнавальний інтерес учнів розвиває, зокрема, за допомогою створення на уроці атмосфери гри, яка стимулює навчальну діяльність дітей. Проводить уроки нестандартної форми: урок-подорож, урок-гра, урок-казка.

Результатом роботи вчителя є висока якість знань та вмінь школярів. Переважна більшість її учнів демонструє високий і достатній рівень навчальних досягнень, а також вихованості, культури поведінки.

 

Дьяченко Тетяна Олександрівна

Стаж роботи: 19 років

Категорія: вища

Звання: «Старший учитель»

Тетяна Олександрівна - людина, здатна посміхатися і цікавитися всім тим, що її оточує, поєднує в собі любов до справи і до учнів, вміє не тільки вчити дітей, але і сама здатна вчитися. Як вчитель вона ніколи не зупиняється на досягнутому, а обов'язково йде вперед, адже її праця - це прекрасне джерело для безмежної творчості. Постійно у творчому пошуку, систематично знайомиться з новими досягненнями педагогічної науки, апробує та успішно використовує їх у своїй роботі. Вона розробляє і активно впроваджує у навчальну діяльність інтерактивні та нетрадиційні форми і методи роботи, враховуючи вікові та індивідуальні особливості дітей. Значну роботу проводить по розвитку пізнавальної активності учнів. Для цього систематично застосовує розвивальні вправи, дидактичні та рольові ігри, уроки-подорожі, уроки-казки.

 

До відома батьків та учнів!

Інформація щодо проведення Всеукраїнського конкурсу юних дослідників "Кристал".

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО 10-ГО КЛАСУ

Згідно з законами України "Про освіту" та "Про загальну середню освіту":
Для зарахування дитини до 10 класу батьками, або особами, які їх замінюють, подаються:

  • Заява.
  • Копія свідоцтва про народження.
  • Медична картка дитини встановленого зразка.
  • Оригінал свідоцтва про базову загальну середню освіту державного зразка.

Ласкаво просимо до першої школи.

___________________________________

Увага!


Поспішайте записати свою дитину до ШКОЛИ МАЙБУТНІХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ, яка почне працювати з 27 лютого 2018 року.
Займаючись у ШКОЛІ майбутніх першокласників ваша дитина познайомиться зі своїм учителем, почне адаптуватися до школи, отримає навички спілкування з однолітками.

___________________________________

 

Советы школьного психолога.

 

Родителям первоклассников:

Что нужно сделать, чтобы ребенок пошел в школу с удовольствием? Хочет ли первоклашка учиться? Попросите ребенка согласиться или не согласиться с этими утверждениями:
1. Когда я пойду в школу, у меня появится много новых друзей.
2. Мне интересно, какие у меня будут уроки.
3. Я буду приглашать на день рождения весь класс.
4. Я хочу, чтобы урок длился дольше, чем переменка.
5. Когда пойду в школу, я буду хорошо учиться.
6. Интересно, что в школе дают на завтра.
7. Самое лучшее в школе - это каникулы.
8. Мне кажется, что в школе интереснее, чем в детском саду.
9. Мне очень хочется в школу, потому что мои друзья тоже идут туда.
10. Если бы я мог, я бы пошел в школу еще в прошлом году.
Считаем очки:
Если ребенок согласился в 8 пунктами, он готов к школе, хочет туда идти и будет учиться с интересом. Если согласился с 4 - 7 пунктами, ребенок хочет в школу, но она пока привлекает его не учебой. Если он чаще соглашался с первыми 5 пунктами, то он мечтает о новых друзьях и играх. С 6 - 10 пунктами - он понимает, что такое школа, и относится к ней положительно. Если малыш ответил положительно только на три (или меньше) пункта, он не имеет понятия, что его ждет в школе, и не стремится стать первоклашкой.

В период перехода ребёнка от детского сада к школе,
родителям следует:


-Обратить особое внимание на физическое состояние дошкольника.

-Приучать его к новому режиму дня.

-Приучать ребёнка к самостоятельности и организованности.

-Воспитывать навыки общественного поведения, культуру общения.

-Развивать положительную школьную мотивацию.

-Формировать адекватные представления о школе.

-Поддерживать самоценность ребёнка, сохранять и развивать уверенность в себе.

-Оказывать малышу свою поддержку.

-Обеспечить ребенку эмоциональное общение, атмосферу любви, взаимопомощи и взаимопонимания.

-Быть готовыми к возможным сложностям.

-Верить в себя и своего ребёнка!!!26 советов родителям первоклассников.


Что надо не забыть сделать.


Вход в школьную жизнь – трудная штука для детей: новые знания, переход к новой деятельности, новый учитель, коллектив, новые режимные моменты. Все это сложно для малыша. Вспомните ваш первый рабочий день –то же испытывает ребенок. Успешность адаптации ребенка во многом зависит от того, какую среду мы создадим для ребенка в семье. Поэтому важно обратить внимание на следующие вещи:
1. Установить тесный контакт с учителем, познакомиться с другими родителями.
2. Помогать учителю в проведении классных мероприятий –так ребенок увидит, что родителям важно происходящее в школе, а также показывает ценность активной позиции.
3. Разобрать и проиграть с ребенком правила школьной жизни.
4. Рассказать, для чего и зачем нужно уметь читать, писать, считать.
5. Рассказать ребенку, что к учителю можно обращаться по всем вопросам.
6. Показать ребенку, как можно познакомиться, общаться с другими детьми.
7. Рассказать ребенку о том, что необходимо мирно решать конфликты, и проиграть ситуации.
8. Рассказать и показать игры, в которые можно поиграть на перемене.
9. Давать ребенку с собой в школу игры, в которые можно поиграть на перемене.
10. Помнить, что умения и навыки у ребенка без помощи родителей формируются трудно и долго, поэтому надо помогать ребенку в освоении нового. 11. Помнить, что отработку материала надо проводить в нестандартной, игровой форме, чтобы ребенку самому была интересна эта работа.
12. Поиграть с ребенком в школу – это поможет ребенку быстрее усвоить правила школьной жизни.
13. Не ругать ребенка за ошибки, не сравнивать с другими, не требовать от него больше, чем он может в данный момент, иначе может появиться тревожность, которая сильно мешает успешности.
14. Помнить, что если у ребенка возникают трудности, то надо в первую очередь постараться выявить причины трудностей.
15. Научить ребенка собирать портфель, убирать форму, а также делать уроки.
16. Соблюдать режим дня.
17. Не перегружать ребенка секциями и кружками.
18. Не забывать, что ведущей деятельностью у ребенка остается игровая, а значит надо давать возможность ребенку играть.
19. Хвалить ребенка даже за самые маленькие достижения.
20. Придя домой, обязательно спросить ребенка о том, что было в школе: чему научился, что не получилось, что было интересного и т.д.
21. Максимально поддерживать ребенка во всех его начинаниях.
22. Объяснить ребенку, для чего надо дома порой заниматься и делать небольшие домашние задания.
23. Выработать позитивный философский взгляд на процесс обучения ребенка - в школе не бывает без ошибок и трудностей.
24. Уделять особое внимание ребенку в адаптационный период.
25. При возникающих трудностях обращаться за помощью к психологу или учителю.
26. Верить, что все будет хорошо!